Home » Data-analyse » Zorgkosten 2015

Zorgkosten 2015

Uit de Vektis gegevens van de zorgkosten in 2015, zijn aardige patronen te ontdekken. Bijvoorbeeld dat de zorgkosten van pasgeborenen (0-jarigen) een factor 5 hoger liggen dan bij 1-jarigen. In 2015 waren de zorgkosten per verzekerd jaar voor een 0-jarige bedragen € 7.101. Voor een 1-jarige zijn de zorgkosten per verzekerd jaar € 1.401. Het goedkoopst zijn de 10-jarigen (2) en na je 50-ste jaar (4) stijgen de zorgkosten snel.

Hieronder een overzicht van de verdeling van de gemiddelde zorgkosten per individu voor verschillende leeftijden.

In de grafiek zien we ook dat 0-jarigen (1) behoorlijk hoge zorgkosten maken. Een mogelijke verklaring is dat de bevalling in het ziekenhuis plaatsvindt (duurder dan thuis bevallen) en de optredende complicaties bij bevallingen. Het piekje (3) bij 30-jarigen wordt veroorzaakt door vrouwen. Rond die leeftijd worden de meeste vrouwen zwanger en dat leidt tot hogere zorgkosten n.l. € 2.312 per verzekerd jaar tegen € 1.012 voor mannen per verzekerd jaar. Naarmate we ouder worden, boven de 85 jaar (5), vlakt de kostengrafiek wat af. Wat daaraan ten grondslag ligt is moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk spelen meerdere oorzaken een rol. Bijvoorbeeld dat mensen die zo’n hoge leeftijd bereiken relatief gezond zijn, dat er minder zorg besteed wordt vanwege het naderend levenseinde of dat de zorgopnamecapaciteit bij personen met zo’n hoge leeftijd, afneemt.

De grafiek zeg niets over de totale zorgkosten per leeftijdsgroep.

Wil je meer weten over de zorgkosten, klik dan op zorgkosten.