Home » RPA » RPA,  de `banenkiller` van de middelbaar opgeleide medewerker?

RPA,  de `banenkiller` van de middelbaar opgeleide medewerker?

RPA

Robotic Process Automation oftewel RPA. Sneller dan gedacht en als een sluipmoordenaar wordt bij verzekeraars, banken en (semi)overheden als ministeries en uitvoeringsorganisaties RPA ingezet om allerlei processen te automatiseren. En het ziet er naar uit dat de middelbaar en hoger opgeleide medewerker het ‘bokje’ is. Veel processen waarbij het vergaren, combineren en beoordelen van gegevens uit verschillende gegevensbronnen een rol spelen, liggen of lagen binnen de skills en competentie van de middelbaar en hoger opgeleide medewerker. Immers het kritisch beoordelen van de verzamelde gegevens heeft menselijke intelligentie nodig. Meer en meer worden deze werkprocessen geheel of gedeeltelijk gedigitaliseerd met RPA software waarbij de software de acties van de gebruikers simuleert. Denk aan inloggen, keyboard- en muisinput genereren, scherminformatie lezen en verwerken, etc.

Glad en Niet-glad

Een voorbeeld van het toepassen van RPA is de volgende situatie.
Bij een overheidsinstantie wordt de aanvraag voor een bepaald product (dienst) verwerkt in een geautomatiseerd systeem. In het verwerkingssysteem worden regels toegepast. Voldoet de aanvraag aan de regels, dan wordt de dienst automatisch (‘glad’) geleverd. Gemiddeld wordt ongeveer 80% ‘glad’ verwerkt. De resterende 20% die niet voldoet aan de regels (‘niet-glad’) wordt apart gezet ter beoordeling van een medewerker. De medewerker bekijkt vervolgens of de aanvrager de juiste informatie heeft ingevoerd en of de aanvraag niet gerelateerd is aan fraude. Hiervoor worden verschillende bronnen (denk aan Belastingdienst, KvK, UWV, Sociale Dienst, etc.) via de desktopcomputer geraadpleegd. D.w.z. de medewerker logt in, start de applicaties op, voert gegevens in, bekijkt de resultaten, beoordeelt en maakt de beslissing kenbaar aan het centrale systeem. De medewerkers voeren deze handelingen (substantieel onderdeel van hun werk) handmatig uit.

Met RPA worden deze als ‘niet-glad’ beoordeelde gevallen geautomatiseerd. In de praktijk blijkt dat in bovengenoemde casus ongeveer 60% van de ‘niet-glad’ verwerkte aanvragen door de RPA aanpak gekenmerkt wordt als correct. Dat betekent dat 40% van de 20% initiële ‘niet-glad’ verwerkte gevallen (dat is 8% van het totaal aantal aanvragen) een ‘menselijke beoordeling’ nodig hebben.
Met andere woorden: waar we eerst 20 van de 100 aanvragen handmatig moesten bekijken, is dat aantal met RPA gereduceerd tot 8 aanvragen van de 100. Als we er vanuit gaan dat een medewerker ongeveer de helft van zijn/haar tijd bezig is met het beoordelen van een aanvraag, dan levert het toepassen van RPA een aanzienlijke besparing in mensuren op. Maar er blijft toch nog een aantal gevallen over die menselijke beoordeling nodig heeft.

RPA Software

Er zijn verschillende RPA platformen beschikbaar. Een van de toppers volgens Forrester (Forrester Wave RPA 2018) is UiPath. UiPath is ontwikkeld door een Roemeense ingenieur. Het platform bestaat uit een drietal componenten: UiPath Studio (IDE), UiPath Orchestrar en UiPath Robot.

RPA en de Buurtthermometer

Veel gemeenten publiceren tegenwoordig op hun website statistische informatie over hun wijken en buurten. Vaak in de vorm van een soort ‘thermometer’ die aangeeft hoe het ermee staat met het inkomen, werk, sociale samenhang, ruimte en veiligheid. De gemeente Eindhoven heeft hiervoor een website ingericht www.buurtthermometer.nl . Op deze site kun je de scores zien van de buurten in  Eindhoven. Stel dat je als geïnteresseerde burger of professional de verschillende buurten wilt vergelijken of analyseren. Dan is dat lastig omdat de buurtthermometer website wel de afzonderlijke gegevens per buurt laat zien maar je geen mogelijkheid biedt om gegevens te combineren of te vergelijken.

Met RPA kunnen we wel de gepresenteerde gegevens van de site halen. Gewoon door een robot te bouwen die de gepresenteerde informatie voor elke buurt van het scherm ‘schraapt’ en wegschrijft naar bijvoorbeeld een CSV bestand.

Robot

Hoe ziet zo’n robot er nu uit? Het bouwen van een robot kan op verschillende manieren, maar een manier die goed aansluit bij de werkwijze van mensen, is het ‘recorden’ (opnemen) van de handelingen die een gebruiker uitvoert om de gegevens van een buurt op het scherm te tonen. UiPath kent deze functie uiteraard en die hebben we gebruikt om het basisproces vast te leggen. Alle handelingen die de gebruiker verricht worden vastgelegd. Als je het vastgelegde proces afdraait, dan zie je op het scherm in de ‘herhaling’ de uitgevoerde acties.

Met UiPath kun je vervolgens het vastgelegde proces parametriseren en aanpassen. Bijvoorbeeld door de interactief ingevoerde naam van de buurt te vervangen door het inlezen van een Excelbestand met de namen van de buurten. De gepresenteerde gegevens op het scherm kun je kopiëren en opslaan in variabelen. Deze variabelen kun je vervolgens wegschrijven naar een CSV bestand of opslaan in een datatable. Hieronder zie je hoe RPA software werkt.